Sykdom

Sist oppdatert 31. august 2020 08:26

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen og når kan de møte på SFO?

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når de har god allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
  • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
  • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis­infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
  • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse elevene kan komme på skolen/SFO dersom allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.