Nyheter

Sist oppdatert 2. mars 2020 23:36

Smittevernlegen informerer
OM CORONAVIRUS I SKOLE/BARNEHAGE (28.02.20)

Flere foreldre har tatt kontakt for å få informasjon om hvordan de skal forholde seg til barn og unge som kommer hjem fra vinterferie i områder med pågående smittespredning av corona-viruset.

Barn og unge som er friske kan gå i barnehagen og på skolen som vanlig.
De samme kriteriene for testing gjelder for barn som for voksne for coronavirus.
Ingenting tyder på at barn er utsatt for alvorlig sykdom av koronaviruset covid-19. Rapportene tyder på at sykdommen gir kun milde symptomer hos barn, nesten ingen har fått alvorlige symptomer. Tidligere lignenede virus som SARS og MERS har også smittet mindre til barn.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?
Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:
Ring legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:
Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
Områder med vedvarende spredning av koronaviruset finner du på fhi.no.
Pr 28.02.20 er dette: Kina (fastlandet), Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia.

Om andre medlemmer i husstanden er under testing for smitte, skal barn holdes hjemme fra barnehage/skole i påvente av prøvesvar.

Barn vil fortsatt få vanlig forkjølelse….
Vanlig forkjølelse hos barn som ikke oppfylle disse kriteriene, kan gå i skole og barnehage dersom allmenntilstanden er god og barnet ikke har feber (som vanlig).

VIKTIGSTE FOREBYGGENDE TILTAK: Hygiene!
Vann og såpe viktig for å begrenser smitte. Utfør håndvask regelmessig, og ha antibac tilgjengelig om håndvask ikke er mulig. Host i albuen eller i papir.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, kan du ringe: 815 55 015