Elevrådet

Sist oppdatert 8. desember 2019 18:36

Leder: Jonathan 7a,   Nestleder: Hanna 6b .

Skolens kontaktlærer for elevrådet er Hanne Steinstø. Epost: hannste1703@karmoyskolen.no

Elevrådet ved Veavågen skole

Gjennom elevrådet blir elevenes stemmer på skolen hørt og tatt på alvor. Det er elevene som best vet hvordan det er å være elev ved sin skole.

Elevrådet arbeider og snakker på vegne av alle elevene på skolen. Hver klasse velger hvem som skal representere dem i elevrådet. De som blir valgt kalles tillitselever. I elevrådet kan tillitselevene ta opp, diskutere og finne løsninger i det som angår deres hverdag. Ved behov kan de ta saker videre til møter med skoleledelsen. På denne måten kan elevrådet være med på å skape et trygt og godt sosialt og faglig skolemiljø. Elevrådet har møter ca en gang hver måned.

To av elevrådsrepresentantene fra 6.trinn representerer Veavågen skole i barnas kommunestyre hvert år.

Elevrådet har en representant i SU (samarbeidsutvalget ved skolen) og to representanter i SMU (skolemiljøutvalget). Representantene har talerett og anledning til å stille spørsmål, eller legge fram forslag til hvordan vi kan ivareta det positive i miljøet og forbedre det som ikke oppleves som trygt og godt. Elevenes innspill blir lyttet til og protokollført.

Elevrådet Veavågen skole 2019/2020 består av:

7A: Jonathan og Hedda
7B: Markus og Sina Marie
6A: Olena og Vebjørn
6B: Oline og Hanna
5A: Christina og Tobias
5B: Melina, Lukas og Synnøve
5C: Emilia og Willy
4A: Mathilde og Sebastian
4B: Sabrina og Matilde
4C: David og Kristina
3A: Signe og Elida
3B: Ada og Theo
3C: Emma og Martin
2A og 2B: Representanter stiller opp som observatører etter ønske