Elevrådet

Elevrådet ved Veavågen skole

Gjennom elevrådet blir elevenes stemmer på skolen hørt og tatt på alvor. Det er elevene som best vet hvordan det er å være elev ved sin skole.

Elevrådet arbeider og snakker på vegne av alle elevene på skolen. Hver klasse velger hvem som skal representere dem i elevrådet. De som blir valgt kalles tillitselever. I elevrådet kan tillitselevene ta opp, diskutere og finne løsninger i det som angår deres hverdag. Ved behov kan de ta saker videre til møter med skoleledelsen. På denne måten kan elevrådet være med på å skape et trygt og godt sosialt og faglig skolemiljø. Elevrådet har møter ca en gang hver måned.

To av elevrådsrepresentantene fra 6.trinn representerer Veavågen skole i barnas kommunestyre hvert år.

Elevrådet har en representant i SU (samarbeidsutvalget ved skolen) og to representanter i SMU (skolemiljøutvalget). Representantene har talerett og anledning til å stille spørsmål, eller legge fram forslag til hvordan vi kan ivareta det positive i miljøet og forbedre det som ikke oppleves som trygt og godt. Elevenes innspill blir lyttet til og protokollført.

Elevråd for 2021/2022 er ikke valgt

Elevrådet Veavågen skole 2020/2021 bestod av:

7A: Kasper og Melissa
7B: Kine og Oline
6A: Nicolai og Andrea
6B: Alexandra og David Johan
6C: Sander og Ingrid
5A: Mathilda og Peter
5B: Simen og Tilda
5C: Evlyn og Gabriel

Elevrådsleder: Kasper
Nestleder: Melissa
Sekretær: Oline

Pga Cov 19 deltar bare elever med stemmerett i elevrådsmøtene dette skoleåret.