Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Sist oppdatert 8. desember 2019 18:57

FAU, VEAVÅGEN SKOLE

Leder: Ingrid Stava   /    Nestleder: Kjetil Sørlund    /    Sekretær: Ida Brun  /  Kasserer: Sandra B. Tveit

Kontakt Ingrid på epost: ingrid.stava@gmail.com

HVA ER FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Fau er hjemlet i opplæringslovens § 11-4.