Samarbeidsutvalget (SU)

Sist oppdatert 3. oktober 2019 11:59

SU, VEAVÅGEN SKOLE

Leder: Ingrid Stava    /     Nestleder: Hanne Grete Skåren    /    Sekretær: Lena L. Simonsen

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.