Generell informasjon, sfo Karmøy kommune

Sist oppdatert 8. desember 2019 22:26

Skolefritidsordningen (SFO) ved de kommunale grunnskolene i Karmøy eies og drives av Karmøy kommune. Opptaket skjer gjennom Visma Flyt skole.

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Alle som er påmeldt via Visma flyt skole innen søknadsfristen 1.mars får automatisk plass. De som søker etter fristen, får plass etter kapasitet på den enkelte skole. Bekreftelse på plass sendes ut når det er tildelt plass. Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4.trinn, eller til plassen sies opp skriftlig og oppsigelsestiden har gått ut. Oppsigelsestiden er to måneder. Ved flytting til en annen skole i kommunen vil plassen ved SFO følge med.

Utgiftene til skolefritidsordningen dekkes gjennom egenbetaling fra foresatte. Betalingssatsene blir fastsatt av kommunestyret, og det kreves betaling for 11. mnd. i året. Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen med 50 % på gjeldende satser fra og med barn nummer to. Barna må ha samme bostedsadresse i folkeregisteret for å få denne moderasjonen. Søkere med bruttoinntekt under 3G kan søke om redusert foreldrebetaling. Barn med særskilte behov 5. – 7. trinn har friplass.

Kommunen har to ulike tilbud: A. 07.00 – 16.30 B. 07.00 – 15.00 Det er i tillegg mulig å ha halv plass på begge disse tilbudene. Man har da tilbud ved SFO tre dager en uke og to dager den neste uken. Skolefritidstilbudet i kommunen er stengt i perioden f.o.m. 15. juli t.o.m. 14. august hvert år. I ferieperioder kan to eller flere av skolefritidsordningene blir slått sammen for å utnytte kapasiteten på en best mulig måte. Skolefritidsordningen har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret.

SFO er stengt på jul- og nyttårsaften, og stenger klokken 12:00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg kan SFO være stengt inntil fem kurs/planleggingsdager i løpet av året.

Priser

Plasstype Pris
Hel plass til kl. 15.00 2 103
Delt plass til kl. 15.00 1 051
Hel plass til kl. 16.30 2 824
Delt plass til kl. 16.30 1 413

Prisen inkluderer opphold i alle skolens ferier.