Kontaktinformasjon

Sist oppdatert 8. desember 2019 22:21

Ansvarlig for innhold og organisering i det daglige er Randi Østhus, koordinerende miljøarbeider.

Tlf.nr. base 1:  461 85 744

Tlf.nr. base 2:  454 93 463

Påmelding, endringer og oppsigelse skjer digitalt gjennom Visma Flyt skole.