Påmelding, endring og oppsigelse

Sist oppdatert 8. desember 2019 22:30

Alle som er påmeldt via Visma flyt skole innen søknadsfristen 1.mars, får automatisk plass. Bekreftelse på plass sendes ut når plassen er tildelt. De som søker etter fristen, får plass dersom det er ledig kapasitet.

Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4.trinn, eller til plassen sies opp og oppsigelsestiden har gått ut. Oppsigelse skjer digitalt i Visma Flyt skole, av foreldrene selv og oppsigelsestiden er to måneder.

Ved flytting til en annen skole i kommunen vil plassen ved SFO følge med.