Påmelding, endring og oppsigelse

Alle som er påmeldt via Visma flyt skole innen søknadsfristen 15.februar, får automatisk plass. Bekreftelse på plass sendes ut når plassen er tildelt. De som søker etter fristen, får plass dersom det er ledig kapasitet.

Overføringen til nytt skoleår skjer automatisk, barnet beholder plassen til den sies opp og oppsigelsestiden har gått ut. Eventuell oppsigelse eller endring av oppholdstid, registreres i Visma Flyt skole, av foreldrene selv. Oppsigelsestiden er to måneder.

Ved flytting til en annen skole i kommunen vil plassen ved SFO videreføres til den nye skolen.