Rutiner Veavågen

Skifteklær og sko: Vi er ute i all slags vær og barn blir ofte våte i leken, pass derfor på at de alltid har skiftetøy på skolen. Samtidig har vi dårlig plass i garderobene, pass derfor på at barna ikke har mer skift enn de trenger, og at skittent tøy blir skiftet ut. Sjekk kurvene en gang i uka. Klær og sko bør merkes.

Rydding: Barna har medansvar for rydding på sfo og i garderobene. I tillegg trenger de noe hjelp av foresatte mht klær (se over). Klær som tilsynelatende mangler eier blir lagt i hyllene i vestibylen.  Før jule- og sommerferien blir disse klærne fjernet og gitt bort.

Måltider:  Vi har to matpakke måltider i løpet av dagen: Frokost mellom kl.07:00 – 08:00 og  kl.14:00. Elevene har med seg matpakke hjemmefra.

Kommunikasjon: Daglig kommunikasjon skjer gjennom meldinger i Visma Flyt skole. Husk at meldingene som gjelder inneværende dag, må leveres innen klokken 08:15. 

Samarbeid: For å ivareta det enkelte barn på best mulig måte, ønsker vi å ha en god dialog med foresatte og kontaktlærer. Ta gjerne kontakt med en av de voksne i sfo ved levering eller henting. Ved behov kan dere avtale møter med koordinerende miljøarbeider (Randi) eller rektor.

Ved sykdom: Ved smittsomme sykdommer som for eksempel barnesykdommer, øyekatarr, omgangssyke og influensa, må barna holdes hjemme.

Levering og henting: Dersom ikke annet er avtalt, må dere alltid sikre at barnet blir registrert når dere kommer om morgenen og sjekket ut når barnet blir hentet om ettermiddagen. Andre avtaler kan være: At barnet skal gå hjem selv / at barnet blir hentet av besteforeldre, søsken eller lignende. Vi sender aldri barn fra sfo alene eller med andre enn nærmeste foresatte, uten at det er gjort en avtale på forhånd.

Ferier: Av hensyn til planer for bemanning i sfo, sender vi ut påmelding i forkant av ferier og fridager. Dette for at vi skal kunne bruke ressursene våre på best mulig måte og til det beste for barna. Det er viktig at dere leverer påmeldingsskjemaet tilbake innen fristen som er satt, da vi bemanner etter antall påmeldte barn.

Annet: Sfo stenger kl.16:30, og arbeidsdagen til de ansatte er over. Vi ber foresatte om å respektere dette.