Helsesykepleier

Camilla Olsen er helsesykepleier ved Veavågen skole . Hun har kontortid på skolen alle hverdager fra kl 09. Da kan elevene selv ta kontakt ved å komme innom kontoret som ligger ved siden av administrasjonen. Foreldre er også velkommen. Helsesykepleier er også tilgjengelig på telefon.
Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme barns psykisk og fysisk helse, trivsel og gode sosiale relasjoner og miljømessige forhold. Skolehelsetjenesten har også fokus på å forebygge sykdom og skade.  Du kan ta kontakt med helsesykepleier om det aller meste, slik som:
  • Barns utvikling og vekst
  • Kost og ernæring
  • Søvn
  • Hygiene
  • Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
  • Problemer i familien
  • Sorg
  • Rus
Helsesykepleier kan nås på:
Telefon: 941 75 122
e-post: caol@karmoy.kommune.no
Skolehelsetjenesten er knyttet opp til Åkra helsestasjon som kan også kontaktes på telefon: 52 81 15 51