Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp for 2., 3. og 4.trinn.

2.trinn har tilbud to dager hver uke, 3. og 4.trinn har tre dager hver uke. Påmelding skjer som en del av våre rutiner ved oppstart av skoleåret. Tilbudet er gratis og ikke bindende på noen annen måte enn at vi forventer melding dersom elever som er påmeldt slutter, eller dersom de uteblir fra leksehjelp en eller flere dager.

Selv om elever har leksehjelp på skolen er det viktig at foresatte viser interesse for elevens skolearbeid og følger elevens skolearbeid. Leselekser må ivaretas av de foresatte.