Team Vea

Sist oppdatert 20. november 2018 21:11

Dette er visjonen vår. Foreldre, ansatte og elever på skolen er et team som sammen jobber for å nå målet om høyt læringsutbytte og et trygt og godt læringsmiljø.

Vi er en Pals skole. PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen. I det daglige møter elevene Pals gjennom regler og forventninger om positiv atferd. Reglene tar utgangspunkt i de tre grunnverdiene Respekt – Ansvar – Omsorg. Vi er opptatt av at positiv og forventet atferd så ofte som mulig skal bekreftes gjennom oppmerksomhet og oppmuntring. Konsekvensene ved uønsket atferd er kjente for elevene.

Ved oppstart dette skoleåret har vi 370 elever fordelt på 1. – 7.trinn.
De voksne i team Vea er 34 lærere, 15 miljøarbeidere, rektor, inspektør og sekretær. Skolen har egen skolefritidsordning, som er åpen fra kl.07:00 til kl.16:30.

Skolen vår ligger i sentrum av Veabygda, flott plassert med skog og sjø like i nærheten. Vi er også godt fornøyde med en skolegård som gir muligheter for varierte aktiviteter. Trafikken rundt skolen er vår største utfordring med hensyn til sikkerhet, derfor har vi et ønske og mål om at alle elevene skal gå eller sykle til skolen!

Våren 2019 feirer vi skolens 100-års jubileum! Følg med på nyheter om arrangementet ut over året. Vi gleder oss!