Team Vea

Dette er visjonen vår. Foreldre, ansatte og elever på skolen er et team som sammen jobber for å nå målet om høyt læringsutbytte og et trygt og godt læringsmiljø.

Vi er en Pals skole. PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen. I det daglige møter elevene Pals gjennom regler og forventninger om positiv atferd. Reglene tar utgangspunkt i de tre grunnverdiene Respekt – Ansvar – Omsorg. Vi er opptatt av at positiv og forventet atferd så ofte som mulig skal bekreftes gjennom oppmerksomhet og oppmuntring. Konsekvensene ved uønsket atferd er kjente for elevene.

Ved oppstart skoleåret 2020/2021 har vi 380 elever fordelt på 1. – 7.trinn.
De voksne i Team Vea er 33 lærere, 12 miljøarbeidere, rektor, inspektør og sekretær. Skolen har egen skolefritidsordning, som er åpen fra kl.07:00 til kl.16:30.

Skolen vår ligger i sentrum av Veabygda, flott plassert med skog og sjø like i nærheten. Vi er også godt fornøyde med en skolegård som gir muligheter for varierte aktiviteter. Trafikken rundt skolen er vår største utfordring med hensyn til sikkerhet, derfor har vi et ønske og mål om at alle elevene skal gå eller sykle til skolen!

Våren 2019 feiret vi skolens 100-års jubileum i Storhall Karmøy. I løpet av de neste årene skal det etter planen bygges ny skole på Vea.